Helsinge Marthaförening

Våra kretsar

Kyrkoby-Tolkby marthakrets

Samlas till möte första tisdagen i månaden kl. 18.00 på Bagarstugan, adress Kurirvägen 1.
Kretsordförande Anne Pennala, tfn 0400 677150  anne.pennala@kolumbus.fi.


Kårböle marthakrets

Samlas till möte första och tredje tisdagen i månaden kl. 18.30 i Myrbacka kyrka adress Strömfåravägen 1.
Kretsordförande Carita Ekström, tfn 050 327 6870


Königstedt marthakrets 

Samlas till möte tredje måndagen i månaden kl. 18.30 på Bykulla, adress Gamla Nurmijärvivägen 182, eller Königstedt Folkskola adress, Solbackavägen 2.
Kretsordförande Carola Pehkonen, tfn 0400 452 507  carola.pehkonen@kolumbus.fi
 

Mårtensdal marthakrets

Samlas till möte andra måndagen i månaden kl. 18.30 på Folkhälsans Fritids, adress Bredängsvägen 5 D1.
Kretsordförande Mary Eklund tfn.050 3030104  mary.eklund@hotmail.com

 

Kontaktuppgifter

Kyrkoby-Tolkby marthakrets

Anne Pennala
Kretsordförande
anne.pennalakolumbus.fi
040 0677 150

Kårböle Marthakrets

Carita Ekström
Kretsordförande
050 3276 870

Königstedt Marthakrets

Eva Frostell-Pyhäjärvi
Kretsordförande

eva.frostell@elisanet.fi
040 776 5688

Mårtensdal Marthakrets

Ulla Häkkinen
Kretsordförande
ullam.hakkinen@gmail.com

040 547 3970