Välkommen till Helsinge Marthaförening med kretsar i Vanda

Helsinge marthaförening grundades 1925 av friherinnan Marguerit Gripenberg på Königstedt Gård i Sjöskog. Marthaföreningen har bebehållit sitt ursprungliga namn Helsinge Marthaförening vars verksamhetsområde är Vanda Stad. Vår förening har idag 102  medlemmar fördelade på 4 kretsar. Verksamheten sker i kretsen.Varje krets utformar sitt program enligt eget val. Gemensamt för alla kretsar ordnar marthaföreningen utfärder, exkursioner, teaterbesök, diskussionskvällar, företagsbesök, Marthaträffar mm.

Det är enkelt att komma med i marthaföreningen som är öppen för alla.Att vara Martha är smart. Är du nyfiken på Martha tag kontakt med föreningens ordförande, sekreterare eller kontaktpersonen för den enskilda kretsen.Kontaktuppgifterna får du under adress kretsar.

Aktuellt

Inga händelser på kommande