Helsinge Marthaförening

VÄlkommen till Helsinge Marthaförening med kretsar i Vanda

Helsinge marthaförening grundades 1925 av friherinnan Marguerit Gripenberg på Königstedt Gård i Sjöskog. Marthaföreningen har bebehållit sitt ursprungliga namn Helsinge Marthaförening vars verksamhetsområde är Vanda Stad. Vår förening har idag 89 medlemmar fördelade på 4 kretsar. Verksamheten sker i kretsen. Varje krets utformar sitt program enligt eget val. Gemensamt för alla kretsar ordnar marthaföreningen utfärder, exkursioner, teaterbesök, diskussionskvällar, företagsbesök, Marthaträffar mm.

Det är enkelt att komma med i marthaföreningen som är öppen för alla. Att vara Martha är smart. Är du nyfiken på Martha tag kontakt med föreningens ordförande, sekreterare eller kontaktpersonen för den enskilda kretsen.

 


 

Våra kretsar

Kyrkoby-Tolkby marthakrets

Samlas till möte första tisdagen i månaden kl. 18.00 på Midgård, adress Midgårdsgränden 6. 

.

Kretsordförande Anne Pennala
tfn 0400 677150, anne.pennala@kolumbus.fi


Kårböle marthakrets

Samlas till möte första och tredje tisdagen i månaden kl. 13.30 i Virta-kyrka adress Råtorpsvägen 8.

Kretsordförande Carita Ekström
tfn 050 327 6870


Königstedt marthakrets 

Samlas till möte tredje måndagen i månaden kl. 18.30 på Bykulla, adress Gamla Nurmijärvivägen 182, eller Königstedt Folkskola adress, Solbackavägen 2.

Kretsordförande Eva Frostell-Pyhäjärvi
tfn 040 776 5688, eva.frostell@elisanet.fi
 

Mårtensdal marthakrets

Samlas till möte andra måndagen i månaden kl. 18.30.

Kretsordförande Ulla Häkkinen
tfn 040 547 3970, ullam.hakkinen@gmail.com

Aktuellt

Kontaktuppgifter

Kyrkoby-Tolkby marthakrets

Anne Pennala
Kretsordförande
anne.pennalakolumbus.fi
040 0677 150

Kårböle Marthakrets

Carita Ekström
Kretsordförande
050 3276 870

Königstedt Marthakrets

Eva Frostell-Pyhäjärvi
Kretsordförande

eva.frostell@elisanet.fi
040 776 5688

Mårtensdal Marthakrets

Ulla Häkkinen
Kretsordförande
ullam.hakkinen@gmail.com

040 547 3970