Helsinge Marthaförening

Välkommen till Helsinge Marthaförening med kretsar i Vanda

Helsinge marthaförening grundades 1925 av friherinnan Marguerit Gripenberg på Königstedt Gård i Sjöskog. Marthaföreningen har bebehållit sitt ursprungliga namn Helsinge Marthaförening vars verksamhetsområde är Vanda Stad. Vår förening har idag 102 medlemmar fördelade på 4 kretsar. Verksamheten sker i kretsen. Varje krets utformar sitt program enligt eget val. Gemensamt för alla kretsar ordnar marthaföreningen utfärder, exkursioner, teaterbesök, diskussionskvällar, företagsbesök, Marthaträffar mm.

Det är enkelt att komma med i marthaföreningen som är öppen för alla. Att vara Martha är smart. Är du nyfiken på Martha tag kontakt med föreningens ordförande, sekreterare eller kontaktpersonen för den enskilda kretsen. 


 

Våra kretsar

Kyrkoby-Tolkby marthakrets

Samlas till möte första tisdagen i månaden kl. 18.00 på Bagarstugan, adress Kurirvägen 1.

Kretsordförande Anne Pennala
tfn 0400 677150, anne.pennala@kolumbus.fi


Kårböle marthakrets

Samlas till möte första och tredje tisdagen i månaden kl. 18.30 i Myrbacka kyrka adress Strömfåravägen 1.

Kretsordförande Carita Ekström
tfn 050 327 6870


Königstedt marthakrets 

Samlas till möte tredje måndagen i månaden kl. 18.30 på Bykulla, adress Gamla Nurmijärvivägen 182, eller Königstedt Folkskola adress, Solbackavägen 2.

Kretsordförande Carola Pehkonen
tfn 0400 452 507, carola.pehkonen@kolumbus.fi
 

Mårtensdal marthakrets

Samlas till möte andra måndagen i månaden kl. 18.30 på Folkhälsans Fritids, adress Bredängsvägen 5 D1.

Kretsordförande Mary Eklund 
tfn 050 3030 104, mary.eklund@hotmail.com

Aktuellt

Kontaktuppgifter

Kyrkoby-Tolkby marthakrets

Anne Pennala
Kretsordförande
anne.pennalakolumbus.fi
040 0677 150

Kårböle Marthakrets

Carita Ekström
Kretsordförande
050 3276 870

Königstedt Marthakrets

Carola Pehkonen
Kretsordförande
carola.pehkonenkolumbus.fi
040 0452 507

Mårtensdal Marthakrets

Mary Eklund
Kretsordförande
mary.eklundhotmail.com
050 3030 104